ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้801คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18554คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993585คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 2 พค. 62 นางสาวปรียา  เภาหิงค์  ห้วหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  และนางสาวบุณยนุช  โตตาบ  ผู้จัดการ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี   ไปช่วยจัดระบบการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้สื่อการเรียนประกอบการสอน  และการใช้หลักสูตร  My First  Chinese  Word  จาก  USA ใก้กับคณะครู โรงเรียนเจริญศิลป์อุดมศึกษา  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
วันที่ 2 - 3 พค. 62  นางสาวจิตสุภา  โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  และ Ms. Cielo T. Granada  หัวหน้าฝ่ายภาษาต่างประเทศ  อบรม การใช้นวัตกรรมหลักสูตร  My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล  ซึ่งรร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นรร. ต้นแบบการใช้ ให้กับคณะครูสอนอังกฤษชาวไทย และครูต่างชาติ ของโรงเรียนกลุ่มอักษรกรุ๊ป  ประกอบด้วย รร.อักษรพัทยา  รร.อักษรศึกษา และรร.อักษรเทพประสิทธิ์
วันที่ 29 เมย. 62  Ms. Cielo T. Granada และ นางสาวจิตสุภา  โตตาบ  เป็นวิทยากรอบรม Brush Up Training 2019 in My First English Adventure 
ให้กับรร. อนุบาลวชืร  จ.พิจิตร  รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก  รร.ปรียาโชติ จ.นครสวรรค์  รร.พรรณทิพย์วิทยา  จ.น่าน รร.มารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่  ณ.ห้องประชุม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่
วันที่  27 เมย. 62  นางสาวกัญญากรณ นุ่มอ่อน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นวิทยากรสนับสนุน  ในการทำกิจกรรมร่วมการบรรยาย ของ ดร.วรวุฒิ  แสงเฟือง  การอบรมให้กับครูทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดนนทบุรี  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ในห้วข้อ " การยกระดับคุณภาพการศึกษา "   ณ. หอประชุม รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/62 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596