ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้950คน
ผู้ชมเมื่อวาน2106คน
ผู้ชมเดือนนี้34974คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1740622คน
ข้อมูลศิษย์เก่า
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อแสดงว่าโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นโรงเรียนดี มีมาตรฐาน นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อปี 2559 ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ SM  ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นลำดับที่ 1 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 เมษายน 2559 เด็กชายวิชญ์พล พลายงาม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/21 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596