ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้1449คน
ผู้ชมเมื่อวาน1074คน
ผู้ชมเดือนนี้29827คน
ผู้ชมเดือนก่อน30059คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1365675คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 11 กพ. 61 โรงเรียนจัดกิจกรรม Year End Celebration ปีการศึกษา2560
ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรร่วมกัน. เสร็จจากทำบุญ มีการแสดง ความสามารถของนักเรียนตามแนวการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา  ทั้งด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล การแสดงละครภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การแสดงจินตปัญญา ทั้งคุณครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารมีความสุข อิ่มเอมใจกับความเบิกบาน เติบโตของเด็กๆ น่าชื่นใจที่สุด
วันที่ 14 มค.61 นักเรียนรร.ประสาทวิทยานนทบุรี นำเสนอการแสดงดนตรีเพื่อประชาชน และการแสดงละครภาษาอังกฤษ ณ. เวสเกตต์ฮอลล์ เซ็นทรัลเวสเกตต์  
วันที่ 12 พย. 60 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม " ครอบครัวไตรสิกขา " เพื่อจัดบรรยากาศ วิถึชีวิตคนไทย ในการพาครอบครัวไปทำบุญ ที่วัด มีการปฏิบัติตามวิถึพุทธ ทำบุญและบริจาค ที่ วัดป่ามณีกาญจน์ และถือโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดคุยกับคุณครู เพื่อรับทราบผลการเรียน เป็นบรรยากาศความสัมพันธ์ บ้าน วัด และโรงเรียน ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้บรรยากาศ ได้จัดของทำบุญ  และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างเพื่อนๆ กับครอบครัวของเพื่อน
เมื่อวันที่ 30 กย. 60 ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกีฬาสีหรือชัยพฤกษ์เกมส์ สำหรับปีการศึกษา 2560 ให้กับเด็กนักเรียนทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กรู้รัก สามัคคื มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ในกิจกรรมนี้ ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแข่งขันกรีฑา และนันทนาการ ด้วยเช่นกัน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/90 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596