ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้1446คน
ผู้ชมเมื่อวาน1074คน
ผู้ชมเดือนนี้29824คน
ผู้ชมเดือนก่อน30059คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1365672คน
ฝ่ายวิชาการ
กิจกรรม Parents Teachers ระรับชั้นอนุบาลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
-อ.3/2  
-กิจกรรมทำ(ขนมกล้วย, มัน,ฟักทอง) 
-ด.ช. นนทพัทธ์. ปริตตะพงศาชัย 
คุณแมชื่อนางสาวศศิวิมล  รุกขพันธุ์ 
วันศุกร์ที่18มกราคม2562

-อ.3/1 
ผู้ปกครองของด.ญ.ณิชานันท์  ทิพย์เทพ ชื่อนางสาวอรอุมา  โรยสุวรรณ
-ชื่อกิจกรรม. ทำ(ไข่ไดโนเสาร์)  
-วันที่ 23 มกราคม 2562

-อ.2/1-2/2
-กิจกรรม(การทำเฉาก๊วย)
-ผู้ปกครองของด.ช.ภูริ   เกตุสวัสดิ์  
ชื่อนายสุธีร์  เกตุสวัสดิ์
-วันที่ 8มกราคม2562

อ.1/1
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ทำขนม วอฟเฟิล
ผู้ปกครองของ ด.ช. ชาร์ลี สุขสุเมฆ
ชื่อผู้ปกครอง นายสมพงษ์ สุขสุเมฆ

 อ.1/2
-วุ้นน้ำหวาน 
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อผู้ปกครอง น.ส.ณัฐชนัญ ศิโรรัตน์สกุล
ผู้ปกครองของ ด.ญ.ชวันรัตน์  ว่องสิริมาศ (น้องเจิน)

อ.1/3
-ประดิษฐ์โมบายแสนสวย
-ชื่อ นางสาวพัชรี กล่ำเอม
ผู้ปกครองของเด็กหญิง มนัสวี วรนัฐสุนทร น้องมิว
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคลองสวยน้ำใส Green & Clean ปีที่ 3 จัดโดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เมือวันที่ 16 - 17 กพ. 62 ณ. เวสเกตต์ฮอลล์  เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตต์ บางใหญ่ จ.นนทบุรี
วันที่ 29 - 31 มค. 62  นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา การทำปศุสัตว์  การทำเกษตรและร่วมกิจกรรมของมูร่าฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 18 และ 20 มค. 62  Ms. Lalitha Nair :  National Director of Future Problem Solving Program International in Malaysia and Mentor in Thailand กับทีม  คือ ดร. กัญญาพัชญ์ ตากูล และ อ.ปฐวีฐ์ นาควิจิตรพงศ์  FPSP ( Future Problem Solving Program ) & Evaluator ประเทศไทย
   ได้เข้าเยี่ยมนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี และติดตามพัฒนาการการทำงานของนักเรียนในชมรม CmPS ( Community Problem Solving ) Club
    ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้  มีผู้ปกครองเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วย  หัวข้อที่นักเรียนเลือกปีนี้คือ
  1. ภัยของการใช้ Social Media
  2. ภัยของภาวะโรคซึมเศร้า 
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/110 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596