ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้734คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18487คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993518คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 วันที่ 15 มิย. 62  ทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดอบรม Brush Up หลักสูตรภาษาอังกฤษ MFEA จากประเทศอิสราเอล  โดยทางโรงเรียนเป็นรร.แม่ข่ายการใช้หลักสูตร  โดย Ms. Cielo T. Granada ครูของโรงเรียนเป็นผู้อบรมหลักสูตร  โดยมี  รร.อนุบาลวชิร  จ.พิจิตร   รร.อนุบาลมณียา  รร.อนุบาลดวงใจ  จ.นนทบุรี  รร.โฮลี่แมรี่  จ.อุดรธานี  
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 3 มิย. 62  คณะครู และบุคลากร  เข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจในการดูแลเด็ก  การใช้เทคนิควิธี  ทั้งการใช้คำพูด  การปฏิบัติ กับเด็กที่มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป  รวมถึงการเข้าถึงเด็กด้วยวิธีเชิงบวก พร้อมกับการจดบันทึก เพือทำ Referral  Report ส่งปรึกษานักจิตวิทยา   ร้อยตำรวจตรีสุพัฒน์  โตตาบ  นักจิตวิทยาคลีนิค ประจำโรงพยาบาลตำรวจ   และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาจิตวิทยา  ให้กับโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่  22 พฤษภาคม  62  ดร.วรวุฒิ  แสงเฟือง  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร อบรม ครูและบุคลากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ทบทวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สร้างการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิรูปการเรียนรู้  ด้วยเทคนิค PLC เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของผู้เรียน
วันที่ 17 พค. 62 คณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  อบรมวิทยาการคำนวณ   การเรียนรู้เรื่องของ  Coding  และ  Microbit  จากคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยการสนับสนุนจากบริษัทภาดาเอดูเคชั่น จำกัด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/62 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596