ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้1444คน
ผู้ชมเมื่อวาน1074คน
ผู้ชมเดือนนี้29822คน
ผู้ชมเดือนก่อน30059คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1365670คน
ฝ่ายบริหาร
ปีการศึกษา 2560  นางสุจิตรา โตตาบ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี
นางสุจิตรา  โตตาบ ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี และประธาน ปสกช.จังหวัดนนทบุรี  เชิญผู้บริหารโรงเรียน เข้ารับฟังแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วย PLC โดยดร.วรวุฒิ  แสงเฟือง ที่ปรึกษาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัด กทม. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี
นางสุจิตรา  โตตาบ  ได้รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  บรรยายขยายผลในเรื่องการจัด STEM Education ในโรงเรียน โดยใช้สื่อช่วยสอนด้านวิศวกรรม  พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2561 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี จัดงานวันครูประจำปีขึ้นที่ หอประชุม โรงเรียนอัมพรไพศาล โดยได้รับความเมตตาจาก ฯพณ ฯ อำพล เสนาณรงค์  องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี มีการมอบรางวัลครูเพชรน้ำหนึ่ง  ครูสอนดี  ครูดี 100 ปี ศรีเอกชน ระดับ ทอง เงิน และทองแดง มีครูเอกชนเข้าร่วมงานประมาณ 750 คน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/47 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596