ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้1424คน
ผู้ชมเมื่อวาน1074คน
ผู้ชมเดือนนี้29802คน
ผู้ชมเดือนก่อน30059คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1365650คน
ฝ่ายวิชาการ
วันที่  17 สค. 62  Open Mind  ชั้น ป. 1-ป. 3  / วันที่ 18 สค. 62  Open Mind ชั้น ป. 4 -  ม. 1
   ผู้ปกครองรับฟังคำชี้แจง  การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  และ พบครูประจำชั้น  รับผลการประเมิน พร้อมกับพบครูแต่ละวิชา ปรึกษาคลินิควิชาการ กับครูผู้สอน
วันที่ 8 สค. 62  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม  Open Mind  ครั้งที่ 2 โดยเข้าฐานกิจกรรมพร้อมกับนักเรียน  รูปแบบ simulation แต่ลดระยะเวลาสั้นลง  มีฐาน English  /  Chinese /  Mindfulness Transformative  Learning / Keereeboon Genius  Music  กลังจากนั้นเป็นการพบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารและครูประจำชั้น
วันที่  7 สค. 62  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Open Mind  ครั้งที่ 2 โดยผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ฐานแบบ Simulation  ชั้นเรียนจริง แต่ลดเวลาลง  มีทั้ง ฐาน  Keereeboon  Genius  Music /  ฐาน  Drama / ฐาน  Chinese  หลังจากนั้นเป็นการพบกับผู้บริหารและครูประจำชั้น
วันที่ 31 กค. 62  คุณครูกลุ่มสาระ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  นำเด็กนักเรียนชั้น ม. 1 ไปศึกษาเรียนรู้  เกี่ยวกับ ศาสนา  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม ณ. วัดปราสาท  จ.นนทบุรี  เพื่อนำข้อมูลจากสถานที่จริง นำมาเชื่อมโยง ข้อมูลทางศาสนาและประวัติศาสตร์ในยุคนั้น  มาแลกเปลี่ยนและหาข้อมูลเพิ่มเติม  อีกครั้งในห้องเรียน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/110 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596