ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้814คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18567คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993598คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 9 - 10 ตค.  62 คุณครูระดับประถมศึกษา รับการอบรม  การสอน  Coding  เด็กเล็ก  จัดโดย  สช. โดยให้ ประธาน ปสกช. กลุ่ม 4 จังหวัด  ปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม และสมุทรปราการ  เป็นผู้ดูแลประสานงาน ณ.โรงแรมนนทบุรีพาเลซ  จ.นนทบุรี
วันที่ 7 - 8 ตค.  62 คุณครูระดับประถมศึกษา รับการอบรม ครูสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ EIS    จัดโดย  สช. โดยให้ ประธาน ปสกช. กลุ่ม 4 จังหวัด  ปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม และสมุทรปราการ  เป็นผู้ดูแลประสานงาน ณ.โรงแรมนนทบุรีพาเลซ  จ.นนทบุรี
วันที่  27 - 30 สค. 62  นางสาวจิตสุภา  โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada  เยี่ยมครูสอนภาษาอังกฤษและ สังเกตการเรียนการสอน  โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายการพัฒนาครูและการใช้หลักสูตร  My First English Adventure  ในโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก  โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  จ.แพร่  โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา จ.น่าน  โรงเรียนผดุงวิทย์วิทยา  จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/62 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596