ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้957คน
ผู้ชมเมื่อวาน2106คน
ผู้ชมเดือนนี้34981คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1740629คน
ข้อมูลศิษย์เก่า
ขอแสดงความยินดีดับ ดช.ธานัท ทองวานิช นักเรียนชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2560 สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี โคงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/21 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596