ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์95คน
ผู้ชมวันนี้1394คน
ผู้ชมเมื่อวาน1074คน
ผู้ชมเดือนนี้29772คน
ผู้ชมเดือนก่อน30059คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1365620คน
ฝ่ายบริหาร
นางสุจิตรา โตตาบ ในฐานะประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมลงนามกับนายภานุ แย้มศรี. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยประธานหน่วยงานการศึกษาต่างๆของจังหวัดนนทบุรี. ในเรื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษา พศ. 2562 - 2565
เรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อวันที่ 3 ตค. 2561 ณ. หอประชุมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กย. คณะผู้บริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  พร้อมด้วยครูอ๊อด คีรีบูน จากสถาบันคีรีบูนจีเนียสมิวสิค เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน ที่ โรงเรียน. Ricarda Huch Schule เมือง Frankfurt ประเทศ Germany โดยได้มีโอกาส นั่งดูการเรียนการสอนในห้องเรียน แลกเปลี่ยนกับเด็กเยอรมัน และคุย กับผู้บริหารโรงเรียนถึงแนวการเรียนการสอนของประเทศเขา ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาคุณภาพในโรงเรียนของเรา
วันที่ 3 ตค. 61  นางสุจิตรา  โตตาบ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี   เข้าพิธีลงนามความร่วมมือ การใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พศ. 2562 - 2565 สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ.หอประชุมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
วันที่ 30 กันยายน  นางสุจิตรา  โตตาบ ในฐานะ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี  และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนนทบุรี  พร้อมด้วยที่ปรึกษา  อุปนายก  กรรมการ  เข้าพบแสดงความยินดี กับท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คนใหม่  ท่านชลำ อรรถธรรม  ที่ อาคารสำนักงาน  กระทรวงศึกษาธิการ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/47 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596