ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้988คน
ผู้ชมเมื่อวาน2106คน
ผู้ชมเดือนนี้35012คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1740660คน
ข้อมูลศิษย์เก่า
ขอแสดงความยินดีกับ. ดญ. มัสลิน วรรณประเวช ศิษย์เก่ารร.ประสาทวิทยานนทบุรี  ขณะนี้กำลังศึกษาชั้น ม. 5 ที่รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ( ขณะอยู่ม. 1 - 3 เรียนที่รร. สตรีวิทยา กทม. )
      ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ จากการคิดค้นนวัตกรรมผลิตแผ่นฟิล์มจากซังข้าวโพด. Innovative pad film from corn cob
1.รางวัลระดับเหรียญทอง The 5th InternationalYoung Inventors Award
       เมื่อวันที่ 19 - 22 กันยายน 2561 เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
2. รางวัลระดับเหรียญทอง International Trade Fair Youth - Invention
          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จากประเทศเยอรมนี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/21 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596