ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้1421คน
ผู้ชมเมื่อวาน1074คน
ผู้ชมเดือนนี้29799คน
ผู้ชมเดือนก่อน30059คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1365647คน
ฝ่ายบริหาร
วันที่ 16 มค. 62  ผู้บริหารและครู โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
   เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล ครูเพชรน้ำหนึ่ง ครูสอนดี และรางวัล Private School Teacher Award ให้กับครูเอกชนทุกระดับชั้นเรียน ณ. หอประชุมโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธค. 61 ผู้บริหาร  พร้อมด้วย คณะครู ของโรงเรียน เดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมหนานไค และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหนานไค เมืองเทียนจิน หรือเทียนสิน  ประเทศจีน เพื่อทำข้อตกลงในเรื่อง. การจัดหลักสูตรระยะสั้นให้นักเรียนระดับประถมและมัธยม ไปศึกษาวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน การเรียนรำไทเก๊ก การเรียนปั้นถ้วยชามจีน การเรียนภาษาจีน  และอีกส่วนหนึ่งคือความร่วมมือในการพัฒนาด้านภาษาจีนให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน ในการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ. มหาวิทยาลัยหนานไค
     อีกส่วนหนึ่งคือการ ศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการ การเรียน. การจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนานไค International School.และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน
นางสุจิตรา โตตาบ ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมผู้บริหารรร. เอกชน เพื่อสรรหาเจ้าภาพในการจัดแข่งวิชาการระดับจังหวัด ในวันที่ 5 มกราคม 2562  เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง. และการเตรียมงานมหกรรมการศึกษาเอกชน วันที่ 16 - 17 กพ. 62 ณ. เวสเกตต์ฮอลล์. เซ็ลทรัลเวสเกตต์
นางสุจิตรา โตตาบ ได้รับเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/47 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596