ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์67คน
ผู้ชมวันนี้1364คน
ผู้ชมเมื่อวาน1074คน
ผู้ชมเดือนนี้29742คน
ผู้ชมเดือนก่อน30059คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1365590คน
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ แพรว ด.ญ.อรวรางค์ เจริญสิรนันท์ ป.3 จากการเข้าร่วมแข่งขัน Gymnastics รายการ SISB 6th & BANGKOK GYMNASTICS COMPETITION  2O19

ผลการแข่งขัน คือ

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันเดี่ยวบุคคลประเภท Freehand รุ่น 9 ปี
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันเดี่ยวบุคคลประเภท Hoop รุ่น 9 ปี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/130 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596