ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้749คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18502คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993533คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 16 และ 18  มีค. 63  คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ได้รับการอบรม  " Contents Creation for Teaching and Learning "  ซึ่งคุณครูแต่ละคนจะต้องสร้างสื่อการเรียนการสอน พร้อมกับ นำเสนอผลงาน ของตัว และจะต้องสอบเพืรอเป็น Apple Teacher 
   จากวิทยากร หลัก  คุณชนาธิป อดุลอารี 
Education Business  Development Manager Apple Certified : Apple Professional Learning Provider ( APLP ) พร้อมทีมงาน
วันที่ 24 กพ. 63  คณะครูทุกระดับชั้น และผู้บริหาร ร่วมอบรม  " Design Thinking แนวการสอนแบบ Finland " โดย  ดร. พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม  ประธานบริษัท  Arkki ( Thailand ) เพื่อให้คุณครูมีควมเข้าใจในการนำมาปรับใช้กับ กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
คุณครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ให้กับกิจกรรมงานวันครู  ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
นางสาวบุณยนุช  โตตาบ ผู้จัดการ  และนางสาวจิตสุภา  โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  ศึกษาดูงาน ณ.โรงเรียนสาธิตพัฒนา  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 20 พย. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/62 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596