ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้792คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18545คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993576คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

วันที่  18 มิย. 63  ผู้บริหารโรงเรียนมารีย์วิทยานนทบุรีและโรงเรียนมารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่  เข้าปรึกษาหารือในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ในกิจกรรมการเรียนภาษาไทย สำกรับเด็กเล็ก  โดยมี นางสาวปรียา  เภาหิงค์  และนางสาวจารุวรรณ  แก้วประเสริฐ  กัวหน้าฝ่ายวิชาการ ปฐมวัยและ ประถมศึกษา ให้คำแนะนำ

วันที่  16 - 17 มิย. 63  นางสาวจิตสุภา  โตตาบ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  นางสาวเฟินฟาง  วัชรนุกูลเกียรติ  Teacher and  mentor  MFEA  Program  อบรมครูสอนภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  รร.มารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่ และ  โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี  ในการใช้หลักสูตร  My First  English  Adventure

วันที่ 11 มีนาคม 2563 หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา นางสาวปรียา เภาหิงค์ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ ได้อบรมขยายผล การใช้นวัตกรรม พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย และของระดับปฐมวัยด้วยวิธีการมช้ภาษาสมดุล ให้กับคณะครูทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17, 19 และ 20 มีค. 63  คณะครูผู้สอนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถม - มัธยมต้น  อบรม ฝึกทบทวนเครืองมือคิด  การเตรียมแผนการสอนโดยใช้ Thinking Whiteboard  พน้อมกับคุณครูแต่ละวิชา นำเสนอ การสอน โดยใช้วิธีคิด  โดยวิทยากร  อาจารย์ ปฐวี   นาควิจิตร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/62 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596