ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้945คน
ผู้ชมเมื่อวาน2106คน
ผู้ชมเดือนนี้34969คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1740617คน
ข้อมูลศิษย์เก่า
นางสาวมัสลิน วรรณประเวศ ศิษย์เก่า ปัจจุบันเป็นนักเรียนรร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  ชั้น ม. 6  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ International Symposium on Stem Education ณ University of Hong Kong ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2562
 
:) ได้รับรางวัล The Best Project Champion Award รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/21 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596