ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้45คน
ผู้ชมเมื่อวาน1176คน
ผู้ชมเดือนนี้8857คน
ผู้ชมเดือนก่อน53240คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1941649คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เมื่อวันที่ 25 มค. 64 ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง
ได้เข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเปิดภาคเรียน หลังจากปิดจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด - 19 ในวันที่ 1 กพ. 64
จากกิจกรรม การจัดการขยะต้นทาง  ตัวแทนนักเรียนจะนำ กล่องนม   ที่ผ่านการรีดและทำความสะอาดแล้ว ไปบริจาค ที่ห้าง บิ๊กซี ทุกสัปดาห์ เพื่อที่จะได้นำไปร่วมโครงการหลังคาเขียว เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พระมหาวรา โชติวโร ผู้อำนวยการหน่วยเผยแผ่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมวัดป่าสุนทรธรรมาราม จังหวัดชุมพร ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง ชีววิถีพุทธอาสาหมอสะอาด   โดยที่ทางโรงเรียนเก็บถังขยะทั้งหมด ให้ปลอดถังขยะ  ใช้การมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา ทุกคนรับผิดชอบ เอาขยะมาที่ต้นทาง แยกให้เป็นระบบ  ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากพระอาจารย์ และสร้างกำลังใจให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก
วันที่ 2 พย. 63  ทางโรงเรียนจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ กรณีเกิดเหตุ และการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง บางสีทอง  โดยนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมการฝึกซ้อม ในครั้งนี้ด้วย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/93 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596