ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้448คน
ผู้ชมเมื่อวาน744คน
ผู้ชมเดือนนี้22098คน
ผู้ชมเดือนก่อน30673คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1327887คน
ฝ่ายวิชาการ
เด็กนักเรียนชมรม CmPs ( Community Problem Solving ) พร้อม Coach อ.ปาน  เข้าร่วมกิจกรรม Satit Kaset, Mentored Future Problem Solving Program 6th Global Issues Problem Solving ( GIPS ) at  Malaysian Finals เมื่อวันที่  23  พย. 62 @ ห้องประชุม รร.สาธิตเกษตร  กทม.
ระหว่างวันที่ 14 - 17  พย. 62  นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ประกอบด้วย  ด.ญ. ยุวรินทร์  พิพิธดิศพงศ์ ม.1
ด.ญ. นันทลักษณ์  วศะรงรอง ป. 6
ด.ญ. ไคริกา  บุญรอด  ป. 5  เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน  Qooco  Asia Spelling Cup 2019  ระดับ Secondary Level  วันที่ 16 พย. 62 ณ. Ohashi Campus of Kyushu University เมือง Fukuoka  ประเทศ  ญี่ปุ่น
วันที่  11 ตค. 62 กลุ่มนักเรียน ชมรมการเกษตรและหัตถกรรม  พร้อมด้วยคุณครูและพนักงานทำสวนของโรงเรียน  เข้าศึกษาเรียนรู้กับเกษตรกร เรื่องการปรุงดิน  การกำจัดแมลงด้วยวิธีธรรมชาติ  การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  การปลูกผักให้เหมาะกับดิน  ที่ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถึ เกษตรกรเกษตรอินทรีย์  บ้านคลองนาหมอน  อ.ไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 9 ตค. 62  เด็กๆ  PSV School ทำการสอบ  Cambridge YLE  Placement  Test  และ   KET  Placement Test เพื่อประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages ) 
  ผลการสอบจะมีการประเมินว่า  เด็กๆเหมาะสมที่จะสอบ Cambridge YLE Test รูปแบบเต็มระดับไหน  คือ Flyers จะอยู่ระดับ A2  ส่วน  KET  คือศักยภาพด้านภาษาอยู่ในระดับ A2 - B1 ซึ่งเด็กๆ PSV มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เทียบได้ตามมาตรฐานสากล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/110 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596