ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้1340คน
ผู้ชมเมื่อวาน1957คน
ผู้ชมเดือนนี้22591คน
ผู้ชมเดือนก่อน52777คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1688638คน
ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 17 สค. 63 นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อรับรู้ และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่าน อาหารที่บริโภค ในกิจกรรม เด็กๆ ได้รับความรู้จากนิทรรศการ เรืรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในประเทศไทย เรียนรู้อาหารศึกษา และลงมือปลูกพืชตามแนวทางเกษตรในโรงเรียน Mini GAP และจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ โรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัยหรือ Q Canteen จะสามารถตอบผู้ปกครองได้ว่า อาหารที่นักเรียนได้รับประทานในโรงเรียนมีความปลอดภัย 100%
วันที่ 6 สค. และวันที่ 11 สค. 63 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไป จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรับลูกศิษย์ และลูกศิษย์ รับตนเป็นศิษย์ที่ดีทั้งการประพฤติตน และการเป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ

กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่ 2 / 256ระดับปฐมวัย

.1/1 งานประดิษฐ์  กำไลข้อมือ  โดย นางณสุดา  รักวาทิน ผู้ปกครองของ เด็กหญิงณธิดา รักวาทิน

.1/2 หนูน้อยรักการออม โดย นางเสาวคนธ์ วิเศษสิงห์ ผู้ปกครองของ ด.ช.เขมรัช วิเศษสิงห์

.1/3 ประดิษฐ์ไก่กระต๊าก โดย  น.ส.พัดสนีย์  กิ่งทอง ผู้ปกครองของ ด.ช.พัฒนศักดิ์ แดงเถิน

อ.1/4 งานประดิษฐ์ หน้ากากแฟนตาซี โดย นางเลณุการ  สุขศรีนวน ผู้ปกครองของ ด.ญ.ลัลน์ปานตา สมสังข์

อ.2/1 กิจกรรมทำขนม"ฟองดูว์" โดย   นางสาวพัชนิดา รายยวา ผู้ปกครองของ ด.ญ. อันนา  รายยวา

อ.2/2 งานประดิษฐ์ หน้ากากแฟนตาซี โดย คุณวิลาวัณย์ แย้มทรัพย์ ผู้ปกครองของ ด.ญ.นภสร อ้นจีน

อ.2/3 ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ “หนอนน้อยน่ารัก” โดย นางสาวกชกร เพิ่มผล ผู้ปกครองของ ด.ญ. ณชัญญณัฐฏ์ วงษ์เกตุ

อ.3/1 ขนมปังแซนด์วิช  โดย นางสาววิลาวัลย์ ด่านประสิทธิ์ ผู้ปกครองของ ด.ญ. ญาณิดา ติรรัตน์เมธากุล

อ.3/2 "ประดิษฐ์ถ้วยอเนกประสงค์" โดย นายกิตติพงษ์ แฝงศรีคำ ผู้ปกครองของ ด.ญ. ปันดา. แฝงศรีคำ

อ.3/3  ขนมแพนเค้ก โดย นางจุฑาพร  ยังอุ่น  ผู้ปกครองของ ด.ช. บุณยวัฒน์ ยังอุ่น

กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ณ. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
วันพุธที่5กุมภาพันธ์ 2563
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
  กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมฐานที่1   การปลูกต้นไม้
กิจกรรมฐานที่2   ผักชุบแป้งทอด
กิจกรรมฐานที่3   การให้นมแพะ
กิจกรรมฐานที่4   การให้อาหารปลา
กิจกรรมฐานที่5   การสาธิตการปลูกข้าว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/112 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596