ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้1383คน
ผู้ชมเมื่อวาน1957คน
ผู้ชมเดือนนี้22634คน
ผู้ชมเดือนก่อน52777คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1688681คน
แผนที่โรงเรียน
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

14/7  หมู่ 3  ถ.บางกรวย - ไทรน้อย  ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี11130

โทร 02 - 447 - 5949   Fax. 02 - 881-5921

ฝ่ายธุรการ  -  การเงิน    080-065-5597  

ฝ่ายวิชาการ                  080-065-5596


โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596