ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้1156คน
ผู้ชมเมื่อวาน1615คน
ผู้ชมเดือนนี้36924คน
ผู้ชมเดือนก่อน45192คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1787764คน
ฝ่ายบริหาร
 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนนทบุรี และได้รับการแต่งตั้งจาก 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนนทบุรีปี 2561 - 2563

 


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

การประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

ในฐานะผู้แทนระดับประถม


 ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีให้ดำรง

         ตำแหน่ง"นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี "

                                     อีกครั้ง เป็นวาระที่ 2                                       

                                     

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐


ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี

รับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

ในฐานะ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน


จังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคม

ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

มอบรางวัลให้ นางสุจิตรา โตตาบ  เป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น

และสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

ปีการศึกษา  2552 

ได้รับแต่งตั้งจากการคัดสรรผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี  เป็นกรรมการของ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน  จังหวัดนนทบุรี  ปีการศึกษา  2554 

 
 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
 
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  และ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี  เป็นแกนนำในการเริ่มโครงการ “ โรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัยในโรงเรียน “ หรือ Q Canteen กับ สำนักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ได้เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร  จำนวน 15 โรงเรียน โดย ในจังหวัดนนทบุรี มีโรงเรียนร่วมโครงการในปีการศึกษา 
2563 ทั้งสิ้น รวม 7 โรงเรียน ประกอบด้วย
   1. รร. ประสาทวิทยานนทบุรี 2. รร. ธรรมมิสลาม มูลนิธิ 3. รร. เล็กโกเมศอนุสรณ์ 4. รร. เทพประทานพร 5. รร. อนุบาลดวงใจ 6. รร. อนุบาลจุติพร 7. รร. อนุบาลเลิศวินิต
    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นางสุจิตรา  โตตาบ  ได้รับเชิญเข้าร่วม แสดงความยินดี ในงาน  Grand Opening of  EOX ( English from Oxford & CLIL ) ที่อาคารสำนักงาน อาคารพร้อมพันธุ์ 1 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 22 มค. 63
นางสุจิตรา  โตตาบ  นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี  และคณะกรรมการสมาคม  จัดงานวันครู ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ.หอประชุมโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  จ.นนทบุรี  มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล  พิธีบูชาครู มอบรางวัลครูเพชรน้ำหนึ่ง  ครูสอนดี  และครู  บุคลากรดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2562
กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596