ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้490คน
ผู้ชมเมื่อวาน744คน
ผู้ชมเดือนนี้22140คน
ผู้ชมเดือนก่อน30673คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1327929คน
ฝ่ายบริหาร
 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนนทบุรี และได้รับการแต่งตั้งจาก 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนนทบุรีปี 2561 - 2563

 


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

การประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

ในฐานะผู้แทนระดับประถม


 ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีให้ดำรง

         ตำแหน่ง"นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี "

                                     อีกครั้ง เป็นวาระที่ 2                                       

                                     

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐


ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี

รับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

ในฐานะ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน


จังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคม

ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

มอบรางวัลให้ นางสุจิตรา โตตาบ  เป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น

และสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

ปีการศึกษา  2552 

ได้รับแต่งตั้งจากการคัดสรรผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี  เป็นกรรมการของ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน  จังหวัดนนทบุรี  ปีการศึกษา  2554 

 
 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
 
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
นางสาวบุณยนุช  โตตาบ ผู้จัดการ  และนางสาวจิตสุภา  โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  ศึกษาดูงาน ณ.โรงเรียนสาธิตพัฒนา  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 20 พย. 62
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตค. 62 นางสุจิตรา  โตตาบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าฝ่าย  นางสาวปรียา  เภาหิงค์ หน.ฝ่ายวิชาการ  นางสาวกัญญกรณ นุ่มอ่อน  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป นางจารุวรรณ  แก้วประเสริฐ  หน.ฝ่ายวิชาการปฐมวัย เดินทางไปปีนัง ประเทศมาเลเซีย  ดูงานที่โรงเรียน Melodi  Jaya  School  ,  Gems International  School ,  Han Chiang  Primary School  พร้อมกับทำ MOU  กับ  Han Chiang  Primary School  ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ร่วมกัน
วันที่ 26 กันยายน 2562  นางสุจิตรา  โตตาบ  นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี  ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ที่สนับสนุนการจัดงาน และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  สนับสนุนสถานที่ และการจัดการความเรียบร้อย  ในงานวันเกษียณอายุราชการของท่านศึกษาธิการจังหวัด  นายนพพร  พิพิธจันทร์  และข้าราชการ  ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/46 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596