ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้975คน
ผู้ชมเมื่อวาน2106คน
ผู้ชมเดือนนี้34999คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1740647คน
กิจกรรมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 19 มิย. 63 ผู้อำนวยการ นางสุจิตรา โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวกัญญกรณ นุ่มอ่อน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสาวจิตสุภา โตตาบ ศีกษาดูงานการทำฟาร์มผักปลอดภัย สมเกียรติผักอร่อ

เมื่อวันที่  19 มิ.ย. 63  ผู้อำนวยการ นางสุจิตรา  โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวกัญญกรณ นุ่มอ่อน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสาวจิตสุภา  โตตาบ  ศีกษาดูงานการทำฟาร์มผักปลอดภัย  สมเกียรติผักอร่อย จังหวัดสระบุรี ตามมาตรฐาน GAP และดูงานการตัดแต่ง คัดแยกผลผลิต โรงคัดแยกตามมาตรฐาน GMP  เป็นมาตรฐานผลผลิตปลอดภัย ตั้งแต่ฟาร์มการเพาะปลูก จนถึง โรงอาหารของโรงเรียน  เพื่อเริ่มต้น การร่วมโครงการ  Q Canteen  โรงอาหารปลอดถัยในโรงเรียน  ให้โรงเรียนเป็นแหล่งปรุงอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบปลอดภัย  กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  โดยเริ่มต้นโครงการ ณ.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 20 ก.ค. 2563  เวลา 06:06 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 247 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596