ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้1411คน
ผู้ชมเมื่อวาน1074คน
ผู้ชมเดือนนี้29789คน
ผู้ชมเดือนก่อน30059คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1365637คน
กิจกรรมโรงเรียน
11 ก.ค. 2562 (เข้าชม 131 ครั้ง)
วันที่ 3 กค. 62 ฝ่ายบริหารทั่วไปนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการ นักเรียนไทย สูงดี สมส่วน ไม่อ้วน ไม่ลงพุง จัดโดยเทศบาลตำบลบางสีทองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางส
24 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 422 ครั้ง)
วันที่ 20 มิย. 62 ทางโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 1 เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาแนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ของสังคมและโลกของทศวรรษหน้า โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 58
24 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 308 ครั้ง)
วันที่ 20 มิย. 62 ผู้บริหาร โรงเรียน King Glory International School กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ขอเข้าศึกษาดูงาน การจัดการบริหาร และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ของโรงเรียน
24 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 293 ครั้ง)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและเด็ก ๆ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี สำหรับพลังความตั้งใจและความทุ่มเท ในการเข้าร่วมแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต Robot for Smart Energy Project Competition 2019 วันท
24 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 252 ครั้ง)
วันที่ 13 มิย. คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะศึกษาศาสตร์. ขอเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการแนวบูรณาการ ด้วยแนวทางพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โด
24 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 238 ครั้ง)
ระหว่างวันที่ 10 - 19 มิย 62 ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนผู้เรียน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 3 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดกิจกรรมเพือทบทวน การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมความดี
24 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 106 ครั้ง)
วันที่ 3 มิย. 62 คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจในการดูแลเด็ก การใช้เทคนิควิธี ทั้งการใช้คำพูด การปฏิบัติ กับเด็กที่มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป รวมถึงการเข้าถึงเด็กด
24 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 209 ครั้ง)
วันที่ 22 พฤษภาคม 62 ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร อบรม ครูและบุคลากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ทบทวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สร้างการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิรูปการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
18 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 277 ครั้ง)
วันที่ 21 พค. 62 โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อ แม่ โดยเชิญ ท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรม พร้อมกับคุณครูประจำชั้น เพือฟังการบรรยาย การจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง ลักษณะนิสัย และคุณลักษณะอันพึงปร
10 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 120 ครั้ง)
วันที่ 17 พค. 62 คณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี อบรมวิทยาการคำนวณ การเรียนรู้เรื่องของ Coding และ Microbit จากคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/105 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596