ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้610คน
ผู้ชมเมื่อวาน1228คน
ผู้ชมเดือนนี้7597คน
ผู้ชมเดือนก่อน31210คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1282713คน
กิจกรรมโรงเรียน
03 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 14 ครั้ง)
ระหว่างวันที่ 14 - 17 พย. 62 นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ประกอบด้วย ด.ญ. ยุวรินทร์ พิพิธดิศพงศ์ ม.1 ด.ญ. นันทลักษณ์ วศะรงรอง ป. 6 ด.ญ. ไคริกา บุญรอด ป. 5 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน
03 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 10 ครั้ง)
วันที่ 12 พย. 62 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียรจารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี นำนวัตกรรมมาใช้ จนเกิดประสิทธิผลกับนักเรียนและคณะครูพัฒนา
22 พ.ย. 2562 (เข้าชม 82 ครั้ง)
วันที่ 11 พย. 62 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ถือกันว่าเป็นวันลอยกระทง ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบ้านนำมาประกวดที่โรงเรียน เสร็จกิ
22 พ.ย. 2562 (เข้าชม 62 ครั้ง)
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรม นันทนาการ ศิลปะสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาบดี อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นเด็กพิการ และบกพร่อง เมื่อวันที่ 9 พย. 62 มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรม ป
22 พ.ย. 2562 (เข้าชม 42 ครั้ง)
วันที่ 7 พย. 62 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกุมุทมาส โรงเรียนปิยะฉัตร โรงเรียนการัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล การจัดการสอน Cod
18 พ.ย. 2562 (เข้าชม 78 ครั้ง)
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตค. 62 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าฝ่าย เดินทางไปปีนัง ประเทศมาเลเซีย ดูงานที่โรงเรียน Melodi Jaya School
18 พ.ย. 2562 (เข้าชม 51 ครั้ง)
วันที่ 15 ตค. 62 คณะผู้บริหารและครูรร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน และ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
18 พ.ย. 2562 (เข้าชม 40 ครั้ง)
วันที่ 11 ตค. 62 กลุ่มนักเรียน ชมรมการเกษตรและหัตถกรรม พร้อมด้วยคุณครูและพนักงานทำสวนของโรงเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้กับเกษตรกร เรื่องการปรุงดิน การกำจัดแมลงด้วยวิธีธรรมชาติ การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน
11 พ.ย. 2562 (เข้าชม 55 ครั้ง)
วันที่ 9 ตค. 62 เด็กๆ PSV School ทำการสอบ Cambridge YLE Placement Test และ KET Placement Test เพื่อประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล CEFR ( The Common European Framework of R
09 พ.ย. 2562 (เข้าชม 88 ครั้ง)
วันที่ 8 ตค. 62 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิทยาเขต องครักษ์ จำนวน 50 คน พร้อมกับคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และงานของสภานักเรียนเกี่ยวกับด้านดูแลสุข
กำลังแสดงหน้าที่ 1/104 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596